انگلیسی
چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام ونام خانوادگی:عا د ل اصغر پور طلوعی  
مرتبه علمی:مربی
پست الکترونیکی :www.adel_toloay@yahoo.com  

سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی

مربی پایه 13

بورسیه دکترای تخصصی حقوق اسلامی 1390

تحلیل فقهی حقوقی مجازات توهین به مقدسات اسلام وفلسفه آن

 کارشناسی ارشد :حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان 1377

مهر از دیدگاه مذاهب خمسه

 

کارشناسی : حقوق اسلامی دانشگاه آزاداسلامی تبریز 1374

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.