انگلیسی
چهارشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام ونام خانوادگی:عا د ل اصغر پور طلوعی  
مرتبه علمی:مربی
پست الکترونیکی :www.adel_toloay@yahoo.com  

تحقیق و پژوهش

مهارت های تحقیقاتی :

مدرک  eptزبان انگلیسی – آشنا به زبان عربی

تحقیق وپزوهش :

 

اجرای طرح پزوهشی بررسی تطبیقی نفقه در فقه شیعه وحقوق وضعی ایران 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.