انگلیسی
چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام ونام خانوادگی:عا د ل اصغر پور طلوعی  
مرتبه علمی:مربی
پست الکترونیکی :www.adel_toloay@yahoo.com  

سوابق شغلی

سوابق شغلی :

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر از سال 1379

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ازسال 1384

مدیر گروه معارف اسلامی وحقوق خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ازسال 1380

عضوشورای فرهنگی دانشگاه  آزاد اسلامی شبستر ازسال 1381تا1390

عضو کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شبستر ازسال 1386

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر از سال 1386 تا 1389

 

رییس کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحد شبستر  از سال 1386تا 1389

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.